ARL-08 – zestaw 8 przekaźników wyzwalanych poprzez Artnet, UDP, Modus, Modbus

STRONA GŁÓWNA / PRODUKTY / / / ARL-08 – ZESTAW 8 PRZEKAŹNIKÓW WYZWALANYCH POPRZEZ ARTNET, UDP, MODUS, MODBUS

ARL-08 – zestaw 8 przekaźników wyzwalanych poprzez Artnet, UDP, Modus, ModbusMODUS ARL-08 jest modułem 8 przekaźników sterowanych za po-mocą protokołu ArtNet lub opcjonalnie poprzez komendy UDP.
Moduł może być zasilany napięciem z zakresu 12-24V DC z dedykowanego zasilacza lub opcjonalnie poprzez Passive POE.

ARL-08 znajduje szerokie zastosowanie jako zestaw 8 bez potencjałowych przełączników z separacją galwaniczną w układach automatyki wykorzystujących protokół ArtNet lub opcjonalnie komendy UDP. Moduł może załączać urządzenia o maksymalnym poborze prądu 5A i napięciu 30V DC.

Każdy z 8 przekaźników może być przypisany do dowolnego kanału w obrębie jednego NET i UNIVERSE protokołu Artnet zapewniając elastyczność konfiguracji.

Konfiguracja urządzenia odbywa się zdalnie poprzez sieć Ethernet za pomocą oprogramowania MODUS DevManager. Bardzo funkcjonal-ne rozwiązanie w przypadku konieczności skonfigurowania urzą-dzenia zamontowanego w trudno dostępnym miejscu.

ARL-08 jest kompatybilny z innymi urządzeniami serii Art Control System MODUS umożliwiając tworzenie systemów sterowania do większości projektów interaktywnych, sterowania światłem, AV oraz wyzwalania gier.

Nisko profilowa, płaska obudowa w standardzie DIN 35mm umożliwia montaż urządzenia w standardowej szafie rozdzielczej. Opcjonalnie urządzenie może być dostarczone w obudowie przeznaczonej do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych.


Podstawowe parametry urządzenia:

Parametry techniczne

Wyjścia:
- 6 x styk zwierny
- 2 x styk przełączający

Zasilanie:
- 12-24V DC, 200mA złącze zasilania lub Passive POE

Mocowanie:
- Szyna DIN/TH/TS 35

Wymiary:
- 90/31/104 mm

Konfiguracja zdalna poprzez sieć Ethernet za pomocą oprogramowania DevManager.

Uwaga:
Producent zastrzega sobie możność wprowadzania zmian w funkcjonowaniu i obsłudze urządzenia, mających na celu ulepszenie wyrobu.